Chúng tôi sở hữu xe tải,  xe container đầu kéo, vì vậy chúng tôi có thể chủ động trong mỗi chuyến hàng vận chuyển tới khách hàng theo đúng lịch trình và thời gian cam kết. Chi phí linh hoạt và linh động với từng tuyến, có thể kết hợp ghép hàng cho những lô hàng khác nhau để giảm thiểu chi phí vận chuyện nội địa cho khách hàng.