Đội ngũ kho hàng của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đóng gói, dán nhãn hàng hóa để đạt điều kiện đi biển và điều kiện an toàn hàng hải và hàng không cho hàng hóa. Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng những giải pháp đóng gói tốt nhất để bảo vệ an toàn hàng hóa với từng loại hàng hóa, nguyên phụ lieu cụ thể.

  • Đóng hàng kiện gỗ
  • Đóng hàng kiện nhựa
  • Quấn màng PE, quấn đai…