Tư vấn, thiết kế, lắp đặt các công trình điện

Thiết kế, lắp đặt máy biến áp

Thiết kế, tư vấn, lắp đặt thiết bị lưu điện UPS

Tư vấn, lắp đặt điều hòa

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt tủ điện điều khiển

Thiết kế chế tạo, buôn bán thiết bị dạy học