Kho CFS tại cảng có thể lưu kho hàng hóa, chở thông quan và đóng gói vào container, đội ngũ kho chuyên nghiệp, có năng lực bốc xếp và xếp dỡ hàng hóa, đặc biệt cho hàng consol, giúp hàng hóa khai thác nhanh chóng ngay khi cập cảng, đáp ứng được nhu cầu thời gian bốc xếp nhanh chóng cho các khách hàng là nhà máy sản xuất, cần nguyên phụ liệu cho dây chuyền sản xuất.